Správa počítačov a firemných sietí

Komplexné počítačové služby a správa IT pre firmy

Outsourcujte ICT služby

Všetko vyriešime za Vás

Moderná IT škola

Riešenia pre školy


Rozvíjajte hlavne
svoje podnikanie,
IT nechajte na nás...

• Outsourcing IT

Je pre Vás príliš nákladné prevádzkovať vlastné IT oddelenie? Kladiete dôraz na bezpečnosť Vašich dát, ale neviete ako na to? Potom je služba Outsourcing IT určená práve Vám.
Využijte bezplatnú konzultáciu o stave Vašej IT infraštruktúry s návrhom optimálneho riešenia.

• Správa počítačových (datových) sietí

Vybudujeme novú, alebo prevezmeme do správy Vašu stávajúcu počítačovú sieť. Zaistíme jej pravidelnú kontrolu a postaráme se o bezproblémový chod Vašej datovej siete. Zistíme jej slabé miesta a navrhneme riešenia.

• Dodávky hardwaru a softwaru

Súčasťou komplexného riešenie, ktoré našim zákazníkom ponúkame sú dodávky hardware a software.

• Služby IT pre školy

Na školách se často stretávame s tým, že administrátor IT je zároveň pedagogickým pracovníkom na plný úväzok. Z tohoto dôvodu nemôže být správa IT robená tak efektívne a zodpovedne, ako by byla zaisťovaná certifikovaným administrátorom IT.

• IT bezpečnosť

Vo firme nemáte nič cennejšie ako Vaše dáta. Napriek tomu je stále veľa spoločností, ktoré nemajú dáta dostatočne zabezpečené a to ako proti útokom zvonku, tak proti ich odcudzeniu z vnútra firmy.

• Optimalizácia IT

Ak máte pocit, že Vaša IT infraštruktúra nefunguje tak ako by mala, nechajte nás urobiť optimalizáciu Vašich IT zariadení.


OUTSOURCING V 4 KROKOCH

Pri poskytovaní našich služieb kladieme dôraz na profesionalitu, rýchlosť a kvalitu. Čo Vás teda čaká, ak sa rozhodnete pre nás?

Dôkladné zmapovanie aktuálneho stavu a vybavenosti IT technológií je základom analýzy, ktorá poskytne obom stranám obraz súčasného stavu IT, jeho zabezpečenie a celkovej kondície. Na základe vykonanej analýzy vypracujeme plán obnovy a odporúčania pre optimalizáciu a zefektívnenie IT s ohľadom na dostupnosť, výkon, spoľahlivosť a predovšetkým bezpečnosť. Zákazníkovi sa tak často po prvýkrát dostáva do rúk kompletné informácie, na základe ktorej je schopný sám vyhodnotiť riziká a hrozby, napr. straty dát alebo kybernetického útoku. Závery analýzy spoločne vyhodnotíme a odporučíme všetky dôležité priority a kroky, ktoré je nutné urobiť pre nápravu.

V čom sme iní...

Pomáhať a byť zákazníkom oporou pre nás nie je fráza, ale každodenná realita. Kvôli tomu sme ochotní urobiť oveľa viac ako ktokoľvek iný.

Vieme, že IT majú význam iba vtedy, keď pomáhajú zlepšovať efektívnosť alebo obchodné výsledky a podľa toho aj pracujeme.
Ovládame všetko, čo ponúkame. Nebojíme sa problémových a náročných projektov ani nových a neprebádaných vôd.
Vieme, že pokiaľ s klientmi nekomunikujeme, nebudeme im ani nápomocní.

Čo klientom sľúbime, to tiež dodržíme a nesľubujeme nič, čo nevieme splniť.

Môže to znieť odvážne, ale v niektorých technologických oblastiach máme jedinečné skúsenosti.
Práve naopak. Sú pre nás príležitosťou ukázať našu flexibilitu a kompetentnosť.

To sme my

Image

+421 (905) 663 824

delnet@delnet.sk