Chystáme pre Vás nový web

Tento rok nás všetkých zaskočil a donútil zmeniť spôsob akým pracujeme, cestujeme a vzájomne sa stretávame.
Hoci nás pandémia postavila pred rôzne situácie, priniesla aj niečo pekné - pochopili sme, že to, čo robíme,
je úzko späté aj so zdravím niekoho druhého. A to mnohých z nás veľmi zblížilo.
Nie je asi vhodnejšie obdobie, kedy osláviť tento úžasný pocit spolupatričnosti, než práve Vianoce.
Želáme Vám aj nám aby rok 2021 bol lepší ako rok ktorý práve končí.